Mirëmbajtja ditore e rrjetit të ujërave të ndotura
Prishtinë, 28 mars – Intervenimet e sotme në zhbllokim dhe pastrim të pusetave të kanalizimit: rruga” Hajdar Dushi”, rruga” Hasan Prishtina” në Obiliq, Shkolla ” Model”,
Rruga” Anton Harapi”, rruga” Jakup Ferri”, lagjja” 29″ në Fushë Kosovë.
Mbeturinat në shportë, jo në rrjete kanalizimesh!