Liqenet akumuluese Batllava e Badoci
Prishtinë, 14 mars – ” Uji është jetë” dhe kjo thënie medoemos ndërlidhet me gjendjen e liqeneve akumuluese sipërfaqësore Batllava e Badoci.
Sot, niveli i ujit në liqenin e Batllavës është 632.55 m mbi nivelin e detit ose ( – 2.45 m) nën nivelin maksimal të kapërderdhjes, ndërsa niveli i ujit në liqenin e Badocit është 643.27 m mbi nivelin e detit ose ( – 6.58 m) nën nivelin maksimal të kapërderdhjes.
Shpenzimi racional i ujit i domosdoshëm edhe në sezonin e dimrit, brenda objekteve të banimit.
Çdo pikë uji, ka vlerë!