Ekipet e intervenimit në rrjetin e ujërave të ndotura
Ekipa speciale e intervenimeve në rrjetin e ujërave të ndotura.
Ka edhe të tjerë, por që janë në ndërrimin e pasdites.
Punëtorë të vyeshëm dhe shembulli më i mirë i punës.