Mirëmbajtja e rrjetit të ujësjellësit

Prishtinë, 31 mars - Sa më shumë mirëmbahet rrjeti i ujësjellësit, aq më funksionale është infrastruktura ujore dhe normalisht realizimi i punimeve ditore bëhet që, ne të jemi sa më afër konsumatorit me shërbime cilësore.Sot do të intervenohet në riparimin e defekteve në rrjet dhe…

0 Comments

Zhbllokohen dhe pastrohen puseta të kanalizimeve

Prishtinë, 29 mars - Sot, ekipet e mirëmbajtjes së rrjetit të kanalizimit do të intervenojnë në këto zona: fshati Shkabaj, rruga" Sabedin Pllana" në fshatin Lajthishtë, rruga" Pashko Vasa", rruga" Rexhep Mala", rruga" Nekibe Kelmendi", fshati Kuzmin, fshati Uglar, rruga" Nënë Tereza " në Fushë…

0 Comments

Riparohen defekte dhe rehabilitohen gropa

Prishtinë, 29 mars - Gjatë ditës së sotme, ekipet e mirëmbajtjes së rrjetit të ujësjellësit do të intervenojnë në riparime të defekteve dhe rehabilitime gropash në këto zona të shërbimit: rruga" Agim Ramadani", rruga " Bekim Fehmiu", rruga" Dalip Alshiqi", rruga" Nënë Tereza" në Fushë…

0 Comments