Punimet teknike në sanimin e linjës AC me diametër 200 mm, në përfundim e sipër
Prishtinë, 8 janar – Punimet teknike të ditës së sotme, në sanimin e linjës AC me diametër 200 mm në lagjen ” Lakrishte” në Prishtinë, derisa ekipet e mirëmbajtjes janë në përfundim e sipër të riparimit të gypit dhe menjëherë do rikthehet furnizimi me ujë të pijshëm për zonat që mbetën pa ujë.
Rekomandohet që , kur uji vjen në çezmat tuaja duhet lënë të rrjedhin për pak minuta deri në kthjelltësinë e tij, ngase kur kemi punime teknike në gypa me diametra më të mëdhenj, mund të vjen i turbullt në fillim.
Faleminderit!