Gëzuar 2022!
Viti i Ri , një mundësi e re për të arritur qëllime dhe realizuar ndryshime të reja është gjithmonë e mirëpritur nga ne. U jemi afruar sekondave të parë të vitit 2022, bota shpresojmë të bëhet vend më i bukur dhe brenda saj me urimet më të mira që, njerëzit mund të ndajnë me njëri tjetrin. Viti i Ri shënon një fillim të ri. Urojmë që Viti 2022 të jetë vit i realizimit të shpresave dhe aspiratave të reja, urojmë që Viti 2022 t’ju jap forcë secilit për të përballuar sfidat e jetës.
Falënderojmë të gjithë të punësuarit e KRU” Prishtina” për përkushtimin, angazhimin dhe vullnetin për realizimin e objektivave për vitin 2021!
Falënderim i veçantë për të gjithë konsumatorët në zonën e shërbimit!
Gëzuar 2022!