Niveli i ujit në liqenet akumuluese sipërfaqësore Batllava e Badoci
Prishtinë, 22 nëntor – Të nderuar konsumatorë, ju njoftojmë me nivelin e ujit në liqenet akumuluese sipërfaqësore Batllava e Badoci, sot në stinën e vjeshtës.
Liqeni i Badocit, 644.06 m mbi nivelin e detit ose 5.79 m nën nivelin maksimal të kapërderdhjes.
Liqeni i Batllavës, 630.72 m mbi nivelin e detit ose 4.28 m nën nivelin maksimal të kapërderdhjes.
Ujin mund ta zëvendësojë vetëm uji!
I domosdoshëm shpenzimi racional i ujit, në çdo kohë, në secilën stinë të vitit!