Realizim i lehtë dhe i menaxhueshëm për ju
Një pagesë e faturës mujore të ujit, një investim!
Një pagesë e faturave disa mujore të ujit, ke të drejtë t’i paguash me këste mujore pa asnjë kamatë shtesë duke e shfrytëzuar kriterin lehtësues, 10 % të borxhit total dhe pjesën e mbetur programoje deri në 36 muaj!
Realizim i lehtë dhe i menaxhueshëm për ju!
Secila pagesë që e realizoni për shërbime të ujësjellësit dhe kanalizimit, do të rikthehet në investime afatgjate për ju, investim në infrastrukturën e rrjetit të ujësjellësit i cili kërkon mirëmbajtje të vazhdueshme.
Faleminderit për pagesën e faturës së ujit!