Zhbllokime e pastrime të pusetave të kanalizimit

Prishtinë 31 gusht - Pastrim dhe zhbllokim të pusetave të kanalizimit, vendosje të kapakëve të pusetave, me dhjetëra sosh.Ekipet e mirëmbajtjes së rrjetit të kanalizimit vazhdojnë të realizojnë punime të tilla në çdo zonë shërbimi, me mund e me shumë vullnet.Faleminderit pafundësisht!

0 Comments

Realizim i lehtë dhe i menaxhueshëm për ju

Një pagesë e faturës mujore të ujit, një investim!Një pagesë e faturave disa mujore të ujit, ke të drejtë t'i paguash me këste mujore pa asnjë kamatë shtesë duke e shfrytëzuar kriterin lehtësues, 10 % të borxhit total dhe pjesën e mbetur programoje deri në…

0 Comments

Të mbrojmë shëndetin publik

Prishtinë, 29 gusht - Të nderuar konsumatorë të KRU" Prishtina" , bazuar në masat e ndërmarra nga Qeveria e Republikës së Kosovës me qëllim parandalimin e përhapjes së koronavirusit COVID-19, ju që realizoni pagesa të shërbimeve për ujësjellës e kanalizim apo ankesa a kërkesa për…

0 Comments

Mbrojtja e shëndetit publik

Prishtinë, 19 gusht – KRU ” Prishtina ” sh.a. ka filluar me dezinfektimin, dezinsektimin dhe deratizimin e të gjitha hapësirave punuese filluar nga, Impiantet e Trajtimit të Ujit, të gjitha njësitë operative të ujësjellësve, stacionet e pompimit dhe pikat e arkëtimit  me qëllim parandalimin e…

0 Comments