Punime teknike!
Punimet teknike, intervenimi në gypin me diametër fi 200 mm në rrugën ” Tirana” në Prishtinë.
Realizimi i punimeve ka filluar në orën 12:00 nga ekipet e mirëmbajtjes dhe janë ende duke vazhduar…