Paguani faturat e ujit

Eja dhe shfrytëzoje mundësinë e realizimit të pagesës për shpenzimin e ujit, duke paguar 10% të borxhit total dhe pjesën e mbetur programoje deri në 36 muaj.
Sektori i bizneseve 20% ,pjesën e mbetur deri në 24 muaj.