Liqeni i Batllavës

Prishtinë, 7 maj – Liqeni i Batllavës, në pjesët ku në vitin 2013/2014 ishte i zbrazët, nuk kishte asnjë pikë uji, për shkak të thatësisë së madhe.
Ndërsa sot ka arritur kuotën maksimale të kapërderdhjes.

Shpenzoni racionalisht ujin e pijshëm!