Liqeni i Batllavës dh Badocit!
Prishtinë, 6 prill – Ju njoftojmë me gjendjen e liqeneve akumuluese sipërfaqësore Batllava e Badoci.
Liqeni i Badocit është 646.45 m mbi nivelin e detit ose 3.40 m nën kapërderdhje.
Liqeni i Batllavës vazhdon të jetë në kuotën maksimale të kapërderdhjes 635 m.
Të shpenzojmë racionalisht ujin e pijshëm!