Ekipet e mirëmbajtjes dhe operimit

Prishtinë, 18 shkurt – Intervenimet në infrastrukturën e rrjetit të ujësjellësit, përfshirë tetë komunat në zonën e shërbimit, nuk ndalojnë në asnjë moment.
Këtë punë e realizojnë gjithnjë ekipet e mirëmbajtjes dhe operimit, me shumë përkushtim.
Përgjatë një dite, ata intervenojnë prej 5-20 raste.
Të heshtur e me shumë vullnet.
Gjithnjë në shërbim të konsumatorit!