Uji dhe mjedisi i pastër

Uji është burim natyrorë, shumë i nevojshëm për ekonomi dhe mirëqenien sociale.Uji dhe mjedisi i pastër, jeta e shëndoshë!Uji në krojet tona nuk është dhuratë e natyrës, por një proces që kushton ( energji, pompa, paisje, kimikate, gypa, derivate, fuqi punëtore, dije dhe investime).Menaxhimi i…

0 Comments