Paguani faturat e ujit,
– Paguani faturat e ujit, shmangni dërgimin e lëndës te Përmbaruesit Privat,
– Lehtësim në pagesa për sektorin e amvisërisë dhe bizneseve,
– Amvisërisa / Paguaj vetëm 10% të borxhit total, pjesën tjetër riprogramoje për 36 muaj.
– Bizneset / Paguaj vetëm 20% të borxhit total, pjesën tjetër riprogramoje për 36 muaj.