Vazhdon kontrollimi i zonave në identifikimin e kyçjeve ilegale në sistemin e rrjetit të ujësjellësit / Identifikohen edhe manipulime me ujëmatës,

Prishtinë, 16 korrik   –  Kompania Rajonale e Ujësjellësit ,, Prishtina ,, sh.a. (KRUP)  njofton  të gjithë konsumatorët në zonën e shërbimit, Prishtinë, Fushë Kosovë, Lipjan, Podujevë, Obiliq , Shtime , Drenas dhe Graçanicë se, me komisione të veçanta është duke vazhduar me identifikimin dhe kontrollimin e të gjitha zonave të shërbimit, në gjetjen e  kyçjeve ilegale në sistemin e rrjetit të ujësjellësit, manipulimeve me ujëmatës dhe keqpërdorimeve të formave të tjera.

Vetëm muajin e fundit janë kontrolluar shumë zona, derisa janë identifikuar një numër i konsiderueshëm i  konsumatorëve të cilët kanë manipuluar me ujëmatës.

 

Sipas Kodit Penal të Republikës së Kosovës – Kodi Nr. 06 / L – 074 , Neni 314 konsiderohen vepra penale çfarëdo manipulimi apo vjedhje që përfshihet edhe shërbimi me ujë.

 

Në kuadër të reduktimit të humbjeve të ujit, inspektorët po vazhdojnë  me  veprime konkrete në terren.

Në të njejtën kohë, kërkojmë nga konsumatorët që  të realizojnë pagesa për shërbimet e ujësjellësit dhe kanalizimit, poashtu mundësia e lehtë për kryerjen e shërbimeve ende vazhdon, si riprogramimi i borxheve të akumuluara për shërbimet ( me këste mujore 12 – 36 muaj ) varësisht nga shuma totale e borxhit.