Intervenimet në rrjetin e ujit,
Prishtinë, 23 korrik – Të intervenosh në sistemin e rrjetit të ujësjellësit, është të jesh sa më afër konsumatorit me shërbime.
Sot , ekipet e mirëmbajtjes dhe operimit janë duke intervenuar në këto zona : rruga ” Rexhep Krasniqi ” në lagjrn Kalabria në Prishtinë, rruga ” Behar Begolli ” , rruga ” Xhavit Ahmeti ” , rruga ” Ismet Asllani ” , rruga ” Avdyl Lahu ” , rruga ” Ernest Zariqi ” , lagjja ” Sofalia” dhe rrjeti periferik i fshatit Leban.
Punë të mbarë, faleminderit për punën tuaj të shkëlqyeshme!