Ujësjellësi sqaron: Nuk ka ngritje të çmimit të ujit dhe as fryerje të faturave……..Po ashtu, çdo vendim i Bordit të Përkohshëm të Drejtorëve është i publikuar në web faqe,

Ujësjellësi sqaron : Nuk ka fryerje të faturave të ujit dhe as ngritje të çmimit ,

Prishtinë, 3 qershor  – Kompania Rajonale e Ujësjellësit “ Prishtina” sh.a. me të gjitha kapacitetet e saj, gjatë kohës së pandemisë është treguar tejet me konsideratë në raport me konsumatorin, furnizim me ujë të pijshëm dhe cilësorë 24 orë ( pavarësisht rritjes së konsumit), mos aplikim të ndëshkimeve për konsumatorët që nuk kryejnë pagesa të rregullta për ujë e kanalizim ( mos dërgimi i lëndëve te përmbaruesit privat dhe mos aplikimi i shkyçjeve individuale për konsumatorët me borxhe), duke qenë të vetëdijshëm se, uji ka qenë esencial gjatë kësaj periudhe kur pothuajse gjithçka është ndërlidhur me higjienë. Paralelisht me këtë u kemi bërë thirrje  qytetarëve që të realizojnë pagesa të shërbimeve për ujë dhe kanalizim, për vetëm dy arsye, ruajtja e stabilitetit të kompanisë dhe mos lejimi i grumbullimit të borxheve për qytetarët.

Ujësjellësi i Prishtinës nuk ka fryer faturat e ujit në asnjë muaj.

Ujësjellësi, në asnjë mënyrë nuk e ka shfrytëzuar pandeminë për t’i “ plaqkitur” qytetarët ( siç kanë potencuar disa banorë të një hyrje banesore në lagjen “ Lakrishte” në njërën nga gazetat / portalet ).

Ata kishin potencuar se , shumica e tyre nuk kanë ujëmatës individual dhe faturimi bëhet me ujëmatësin e përbashkët.

Ua kujtojmë se, tarifat për shërbimin me ujë e kanalizim, përcaktohen nga Autoriteti Rregullator i Ujit ARRU, me ç’rast nuk ka ngritje të çmimit.

Poashtu, lexuesit ( inkasantët ) obligim ligjor  e kanë  leximin e  ujëmatësit ( individual apo të përbashkët) , së paku një herë në tre muaj.

Inkurajojmë të gjithë konsumatorët e ndërtesave që kanë vetëm një ujëmatës të përbashkët, të vendosin ujëmatës individual, e më pas të regjistrojnë atë pranë zyrës për konsumatorë të KRU ” Prishtina”.

Gjatë periudhës së pandemisë faturimi është bërë mbi bazën e mesatarës së konsumit ( shpenzimit) gjatë tre muajve të fundit.

Çdo vendim i Bordit të Përkohshëm të Drejtorëve është i publikuar në www.kru-prishtina.com

Sa i përket një shkrimi tjetër, në njërën nga gazetat se kinse ne kemi heshtur, nuk e kemi thënë asnjë fjalë dhe nuk kemi dhënë përgjigje lidhur me gjetjet të cilat kanë dërguar në shkarkimin e Auditorit të Brendshëm z. Gjelosh Gojani ( edhe pasi që gazetari i kishte bërë disa pyetje në adresën tonë), ne ua bëjmë me dije se, çdo vendim i Bordit të Përkohshëm të Drejtorëve është i publikuar në web faqen e kompanisë, www.kru-prishtina.com, madje vlenë të theksohet një praktikë e re transparente e aplikuar nga Bordi i Përkohshëm i Drejtorëve të kompanisë/ ftesa e tyre muajin e kaluar për përcjellje direkte të takimit, për të gjitha mediet, palë të interesit dhe qytetarët.