Riparimet në rrjetin e ujësjellësit,

Prishtinë, 29 qershor – Riparimet në rrjetin e ujësjellësit, si përditshmëri e ekipeve të mirëmbajtjes dhe operimit po vazhdojnë edhe gjatë ditës së sotme, në këto zona të shërbimit : rruga ” Tahir Zemaj” në Fushë Kosovë, rruga ” Lidhja e Prizrenit ” , rruga ” Rrahim Kosova” në lagjen Sofalia, rruga ” Dëshmorët e Ponoshecit” dhe dy raste në fshatin Bardhosh dhe fshatin Prugovc.
Me intervenime të tjera, në zona të tjera do të vazhdohet deri në orën 22:00.
Ju falënderojmë!