Në afat rekord pritet sanimi i defektit te puset e ” Kronit” në Fushë Kosovë,

Prishtinë, 10 qershor – Sipas informacioneve nga vendi i ngjarjes te objekti prodhues ” Kroni” në Fushë Kosovë, defekti në afërsi të puseve, i shkaktuar nga kontraktorë të KEK-ut pritet të sanohet nga ekipet operative të Ujësjellësit dhe furnizimi me ujë të pijshëm do iu rikthehet konsumatorëve në afat rekord, rreth orës 17:00.
Falënderojmë punëtorët e shkëlqyeshëm që kemi !