Çdo dëmtim rrjeti, gjen zbatim të menjëhershëm riparimi,

Prishtinë, 2 qershor – Çdo rast i rrjedhjeve të ujit, nga gypat primarë e sekondarë, i lajmëruar te ne , gjenë zbatim të menjëhershëm riparimi.
Këtë punë të shkëlqyeshme e realizojnë ekipet e mirëmbajtjes dhe operimit.
Intervenimi është duke ndodhur në
” lagjen 29″ rruga ” Drini” në Fushë Kosovë, sanim i rrjedhjes së ujit në gypin me diametër 200 mm.
Pastaj, intervenimi i radhës nga ekipi tjetër në rrugën ” Shkelzen Haradinaj” , rruga” Bajram Bahtiri” dhe në lagjet Ulpiana dhe Tophane, në Prishtinë.