Bashkë për ujin!

Prishtinë, 8 maj – Të kthehemi pak në fund të vitit 2013, atëherë kur nivelet e ujit në liqenet akumuluese sipërfaqësore Batllava e Badoci, ishin 14.50 metra nën nivelin maksimal të kapërderdhjes.
Sot, duke e kujtuar atë periudhë të vështirë dhe me shumë sfida, të bindemi se nuk ka gjë më të rëndësishme, se sa shpenzimi racional i ujit të pijshëm.

BASHKË PËR UJIN!