Niveli i ujit në liqenet akumuluese Batllava dhe Badoci,

Prishtinë, 30 mars – Ju njoftojmë me gjendjen e liqeneve akumuluese Batllava dhe Badoci.
Sot niveli i ujit në liqenin e Batllavës është 626.16 metra mbi nivelin e detit ose 8.84 metra nën kuotën maksimale.
Niveli i ujit në liqenin e Badocit është 639.70 metra mbi nivelin e detit ose 10.15 metra nën kuotën maksimale të kapërderdhjes.