Më poshtë mund të shkarkoni:

Raporti i Tre mujirit të -I-rë (TM1) – 2019

Raporti dhjetor gjithëperfshirës – 2018

Raporti financiar i KRUP-TM3 2018

Raporti i KRU-Prishtina TM2 – 2018  

Raporti i KRU Prishtina sh.a për TM1-2018

Kompania Rajonale e Ujësjellësit – Raporti vjetor final 

Raporti i KRU Prishtina sh.a për TM2-2017

Raporti i KRU Prishtina sh.a për TM1-2017

 Raport i kënaqshmërisë së konsumatorëve me shërbimet e KRUP

 Raporti i Auditorit të pavarur,pasqyrat financiare 2016

 Raporti i Auditimit te vitit 2015

Raporti i Hulumtimit të Knaqshmërisë së konsumatorëve me shërbime të KRUPrishtina SH.A

Raporti mbi sondazhin e kenaqshmerise së konsumatorëve 2015 të KUR PRISHTINA

Raporti mbi Hulumtimin e kënaqshmerisë së konsumatorëve 2014  të KUR PRISHTINA

Raporti i Auditorit te Pavarur te Pasqyrave Financiar-2014

Pasqyrat financiare dhe raport i auditorëve të pavarur 2013

Pasqyrat financiare dhe raport i auditorëve të pavarur 2012

 Plani i Biznesit 2016-2018

Plani i Biznesit 2015-2017

Plani i Biznesit 2014-2016