Data                       Afati i fundit                             Titulli


                                   Njoftimi Per Kontrate Pompe Vertikale(2)

                                   Furnizimi me Automjete dhe Kamioneta Operative

11/05/2017            18/05/2017                         Larja e Automjeteve të KRU ”Prishtina’’sh A.

15/02/2017            15/02/2017                         Furnizimi Me Rere (Zhavor)

06/02/2017            27/02/2017                         Sigurimi Fizik i Objekteve te KRUP Sh A.

01/02/2017            09/02/2017                         Furnizim me Vegla Pune

03/02/2017            13/02/2017                         Vemza per minibagera JCB-Traka me kushineta per lëvizje tëminibagerave

27/12/2016            17/01/2017                         Furnizimi Me SW,HW, Zhvillime Shtese ERP, Ridizajnim Dhe Mirmbajtje E Rrjetit LAN

06/12/2016            13/12/2014                         Matja e Kenaqeshmerise se Konsumatorëve Per Furnizim me Uje dhe Sherbim te Kanalizimit

01/12/2016            07/12/2016                         Kalibrimi i Aparaturës Kimike dhe Bakteriologjike

1 2 3 25