Data                       Afati i fundit                             Titulli


                                   1 B08 Njoftim Per Dhenje Te Kontrates(2)

                                   1 B08 Njoftim Per Dhenje Te Kontrates(3)

                                   Furnizim Me Materiale Harxhuese Per Laborator Te KURP Sh A.

                                   Furnizimi Me Eskavator

30.03.2017            07.04.2017                         Sigurimi Fizik i Objekteve të KRUP sh.a

                                   Furnizim Me Gypa Te Ujit Dhe Kanalizimit

10/03/2017            20/03/2017                         Furnizim Me Naftë Dhe Benzin Mini-tenderi 6

06/03/2017            13/03/2017                         Furnizim me Vegla Pune

27.02.2017            06.03.2017                         Vemza për minibagera JCB Traka me kushineta për lëvizje te minibagerave

09/02/2017            20/02/2017                         Furnizimi Me SW,HW, Zhvillime Shtese ERP, Ridizajnim Dhe Mirmbajtje E Rrjetit LAN

1 2 3 13