Data e anulimit                                    Titulli


03/10/2016            13/10/2016                         Riparimi I Gypave Dhe Elementeve Hidraulik Te Shtypjes Se Larte Per Cisterna Dhe Makina Punuese

21/09/2016            01/10/2016                         Servisimi Dhe Mirembajtja E Klimave

17/05/2016            27/05/2016                         Riparimi I Gypave Dhe Elementeve Hidraulik, Gypave Te Shtypjes Se Larte Per Cisterna Dhe Torno

18.02.2016            18.02.2016                         1 Njoftimi Per Anulim Furnizim Me Pompe Vertikale Dhe Pjese Rezervë

08.12.2015            08.12.2015                         Nderrimi dhe Ndertimi i Rrjetit te Ujit ne Prishtinë dhe Podujevë

04.12.2015            04.12.2015                         Demontimi i Vinçave te Vjeter, Furnizimi dhe Montim të Vinçave te Ri

02.12.2015            02.12.2015                         Sigurimi nga Autopergjegjesia i Automjeteve te KURP Sh.A.

26.11.2015            26.11.2015                         Furnizimi me Eskavatorë

31/08/2015            31/08/2015                         Ndërtimi i Rezervoarit V=1000 m3 në Drenas

25.08.2015            25.08.2015                         Inçizimi Gjeodezik i Rrjetës së Ujësjellësit dhe Kanalizimit

1 2 3 11