Më poshtë mund të shkarkoni:

Njoftim për konsumatorë

Njoftimi per Kyçjet legale-humbjet e ujit-vjedhjet

Urdhërese për shfrytezim te kufizuar te ujit të pijshëm

Orari i reduktimeve në furnizimin me ujë të pijshëm

Agjenda me rastin e vendosjes së gurëthemelit në Shkabaj

Karta-e-konsumatorit

Impianti, Badoc,14 dhjetor 2015

Impianti, Harilaq ,14 dhjetor 2015-Harilaq

Arritja e caqeve te planifikuara per vitin 2012

Njoftim për konsumator

Konferenca Rajonale e Menaxhimit të Shoqërive UK

Lista e konsumatorëve per rajonin e Prishtinës

Lista e konsumatorëve per rajonin e Drenasit

Lista e konsumatorëve per rajonin e Lipjanit

Lista e konsumatorëve per rajonin e Podujeves

Lista e konsumatorëve per rajonin e Fushekosoves

Lista e konsumatorëve per rajonin e Graçanices

Lista e konsumatorëve per rajonin e Shtimes

Lista e konsumatorëve per rajonin e Obiliqit