Gjatë ketyre dy viteve të fundit kemi pasur një projekt te financuar nga banka gjermane për ndrrimin dhe montimin e njesoreve të ujit. Projekti ka për qëllim ndrrimin e 20 mije njesoreve te ujit ne të gjitha Komunat dhe njesite të cilat i mbulon KUR-P.Deri me tani jan vendosur-ndrruar rreth 17 mije ujematës.Njeherit edhe Ujesjellesi bene ndrrimin dhe riparimin e njesoreve të cilat kanë reklamime nga konsumatoret dhe bene kalibrimin e tyre me ndihmen e Laboratorit ne Prizren, deri sa te rregullohet. Laboratori i KUR Prishtines i cili poashtu donacion nga Banka gjermane, por ky projekt pritet te realizohet kah fundi i vitit 2013.

Më poshtë mund të shkarkoni :

Leximi i Ujëmatësve