Data                       Afati i fundit                             Titulli


20.03.2015            13.04.2015                         Hartimi i Projektit per Fasadimin e Objektit Kryesor te KURP Sh.A.

25/11/2016            05/01/2016                         Dizajnimi I Logos Se KRU “PRISHTINA” Sh A.

19/05/2017            28/06/2017                         Dizajnimi I Logos Se KRU “PRISHTINA” Sh A.