08.03.2019 mars-Amir Gashi kryesuesi i bordit te drejtoreve gjate oreve te mbremjes se sotme vizitoi punetoret e KRU,, Prishtina,, qe jane duke u mare me sanimin e defektit te tubit me diameter 600 mm i cili eshte demtuar gjate oreve te hershme te mengjesit.
Ai inkurajoj punetoret per punen e palodhshme qe jane duke e bere, qe furnizimi me uje te iu rikthehet sa me shpejte konsumatoreve qe furnizohen nga sistemi i Badocit.

Njoftim për konsumatorë