(Shqip) Njoftim për opinionin publik,

(Shqip) Njoftim për opinionin publik,

Sorry, this entry is only available in Shqip.

Read More

(Shqip) Vërshimet në qytetin e Prishtinës pas reshjeve atmosferike dhe çështja e ujërave fekale (kanalizimeve),
(Shqip) Neglizhenca e Investitorit Privat dhe Inpekcionit të Komunës së Prishtinës lë sërish   konsumatorët e tre zonave pa ujë të pijshëm!
(Shqip) Shpenzoni racionalisht ujin e pijshëm,

(Shqip) Shpenzoni racionalisht ujin e pijshëm,

Sorry, this entry is only available in Shqip.

Read More

(Shqip) Zgjatet orari i punës në departamentin për konsumatorë edhe për dy orë të tjera

(Shqip) Zgjatet orari i punës në departamentin për konsumatorë edhe për dy orë të tjera

Sorry, this entry is only available in Shqip.

Read More

(Shqip) Dëmtohet tubi PE=250 mm nga investitorë privat,   

(Shqip) Dëmtohet tubi PE=250 mm nga investitorë privat,  

Sorry, this entry is only available in Shqip.

Read More

(Shqip) Dërgohen mbi 2000 lëndë te Përmbaruesit Privat, vazhdojnë edhe shkyçjet individuale,

(Shqip) Dërgohen mbi 2000 lëndë te Përmbaruesit Privat, vazhdojnë edhe shkyçjet individuale,

Sorry, this entry is only available in Shqip.

Read More