Data                       Afati i fundit                             Titulli


11/05/2017            18/05/2017                         Larja e Automjeteve të KRU ”Prishtina’’sh A.

15/02/2017            15/02/2017                         Furnizimi Me Rere (Zhavor)

06/02/2017            27/02/2017                         Sigurimi Fizik i Objekteve te KRUP Sh A.

01/02/2017            09/02/2017                         Furnizim me Vegla Pune

03/02/2017            13/02/2017                         Vemza per minibagera JCB-Traka me kushineta per lëvizje tëminibagerave

27/12/2016            17/01/2017                         Furnizimi Me SW,HW, Zhvillime Shtese ERP, Ridizajnim Dhe Mirmbajtje E Rrjetit LAN

06/12/2016            13/12/2014                         Matja e Kenaqeshmerise se Konsumatorëve Per Furnizim me Uje dhe Sherbim te Kanalizimit

01/12/2016            07/12/2016                         Kalibrimi i Aparaturës Kimike dhe Bakteriologjike

23/11/2016            01/12/2016                         Furnizim me Material Promocional (Reklamues) Me Material Promocional (Reklamues)

31/10/2016            07/11/2016                         Furnizim Me Bateri, Goma, Uje Per Xhama Dhe Antifriz

1 2 3 25