Data                       Afati i fundit                             Titulli


30.03.2017            07.04.2017                         Sigurimi Fizik i Objekteve të KRUP sh.a

                                   Furnizim Me Gypa Te Ujit Dhe Kanalizimit

10/03/2017            20/03/2017                         Furnizim Me Naftë Dhe Benzin Mini-tenderi 6

06/03/2017            13/03/2017                         Furnizim me Vegla Pune

27.02.2017            06.03.2017                         Vemza për minibagera JCB Traka me kushineta për lëvizje te minibagerave

09/02/2017            20/02/2017                         Furnizimi Me SW,HW, Zhvillime Shtese ERP, Ridizajnim Dhe Mirmbajtje E Rrjetit LAN

28/12/2016            06/01/2017                         Matja e Kenaqeshmerise se Konsumatorëve Per Furnizim me Uje dhe Sherbim te Kanalizimit

09/12/2016            15/12/2016                         Furnizim me Material Promocional (Reklamues)

06/12/2016            19/12/2016                         Nderrimi dhe Ndertimi i Rrjetit te Ujit ne Rr.Rexhep Mala, Rr.UÇK dhe Fshatin Hence_Prishtinë

01/12/2016            12/12/2016                         Sigurimi Shëndetsor I Personelit Të KUR “PRISHTINA” Sh A.

1 2 3 12