foto ZRRE

Prishtine 1 gusht- KRU “Prishtina”sh.a  njofton se sot u mbajt takimi përmbyllës për hartimin e planit për furnizim me ujë të pijshëm në situate emergjente. Takimi u mbajt ne zyrat e KRU-së, ku ishin present zyrtarë nga Këshilli ndërministror për ujëra, IKSHPK,SHUKOS,AME, si dhe përfaqësues – drejtorë teknik të KRU-ve në Kosovë. Ky takim ishte vazhdim i takimeve tjera që janë mbajtur në KRU të ndryshme, në lidhje me hartimin e këtijë plani, si obligim ligjorë i KRU-ve  ku u diskutuan çështje rreth kompletimit të këtijë plani dhe çështje rreth dokumentacioneve dhe planeve tjera që dalin si obligim ligjorë nga ARRU për KRU-të.

Në takim gjithashtu u diskutuan edhe çështje tjera që ndërlidhen me fushat e veprimit të KRU-ve.

Lajme dhe Ngjarje