Foto per email

Prishtinë, 1 qershor  2017 – KRU “Prishtina”sh.a duke u distancuar nga çdo llojë përkrahje e fushatës apo idividividëve politik, bënë thirrje tek të gjithë, që në asnjë llojë forme mos të përdoret për fushatë pilitike. Duke u nisur nga rasti i sotëm i raportuar në media, ku në njërën nga pikat tona është vendosur poster i një personi politik, ju njoftojmë se ky poster është larguar menjëherë nga dritaret e zyrës sonë ngase një veprim i tillë është i papranueshëm për kompanin tonë.

KRU “Prishtina”sh.a është shoqëri aksionare, e cila funksionon me shërbime në 8 Komuna dhe si e tillë obligim dhe detyrë e sajë është që në këto Komuna ti ofrojë shërbimet e furnizimit  me ujë të pijshëm dhe mirëmbajtje të ujërave të zeza dhe në asnjë mënyrë nuk përfshihet në çfardo fushate politike.

 

Lajme dhe Ngjarje