foto2

Fabrikën e trajtimit të ujit në Shkabaj e vizituan Përfaqësues të Bankës Austriake për Zhvillim OeEB

 Prishtinë , 14 shtator – Gjatë ditës së sotme, Kompaninë Rajonale të Ujësjellësit ,,Prishtina,, sh.a., gjegjësisht fabrikën e trajtimit të ujit në Shkabaj e vizituan përfaqësues të lartë të Bankës Austriake për Zhvillim, Ministrisë Federale të Financave të Austrisë, Bankës Kombëtare të Austrisë dhe përfaqësues të Bankës Gjermane për Zhvillim KFW me zyre në Prishtinë.

Ata u pritën nga përfaqësuesit më të lartë të Kompanisë, kryeshefi ekzekutiv Ilir Abdullahu, drejtori teknik Sokol Xhafa dhe zyrtarë të tjerë.

Në takim morën pjesë,  Andreas Prossenitsch/ menaxher për investime financiare në OeEB,  Heidrun Schmid, Karin Roitner,Johann Kinast nga Ministria Federale e Financave të Austrisë, Vjosa Huruglica nga Zyra Tregtare e Austrisë, Tomas Slacik nga Banka Kombëtare e Austrisë si dhe Premtim Islami nga KFW Banka Gjermane për Zhvillim.

Gjatë këtij takimi  u diskutua për gjendjen e përgjithshme të funksionimit të fabrikës së trajtimit të ujit në Shkabaj, meqenëse Banka Austriake për Zhvillim është edhe garantuese e kthimit të kredisë prej 20 milion euro ,që KRU,,Prishtina,, sh.a. e ka marë nga Banka Gjermane për Zhvillim KFW për ndërtimin e fabrikës së re të ujit.

Temat në interes të përgjithshëm që u diskutuan përgjatë kësaj vizite ishin, ndikimi i fabrikës së re në Shkabaj në / impakti ekonomik, ekologjik, përmbushja e standardeve ambientale, trajtimi i ujërave të zeza dhe largimi i tyre, sistemi i menaxhimit të ambientit, certifikimi dhe standardet ndërkombëtare, vlerësimi ekologjik i mallrave dhe shërbimeve të prodhuara, pastaj çështjet sociale, emetimi i ndotësve, siguria në punë, edukimi, orët e punës,siguria në punë dhe në fund përmbushja e standardeve.

foto4

foto5

foto per web

Ujësjellësi i Budapestit vizitoi Kompaninë Rajonale të Ujësjellësit,,Prishtina,,

 Prishtinë , 13 gusht – Gjatë ditës së sotme, Kompaninë Rajonale të Ujësjellësit ,,Prishtina,, e vizituan udhëheqësit e Ujësjellësit të Budapestit / Kryeqytetit të Republikës së Hungarisë.

Ata u pritën nga përfaqësuesit më të lartë të Kompanisë, drejtorët e bordit z. Amir Gashi-kryesues, z. Ilir Rexhepi – anëtarë, kryeshefi ekzekutiv Ilir Abdullahu, zyrtari kryesor financiar Sokol Duraku, drejtori teknik Sokol Xhafa  dhe përfaqësues të tjerë.

Nga Ujësjellësi i Budapestit të pranishëm ishin, z.Csaba Haranghy/drejtor gjeneral i Ujësjellësit të Budapestit, znj. Viola Saliasi/Këshilltare për Marrëdhëniet Ndërkombëtare dhe Tamas Bencze/Drejtor për Zhvillim Internacional të Biznesit.

Drejtori i Ujësjellësit të Budapestit z. Haranghy ishte shumë i lumtur që vizitoi Ujësjellësin e Prishtinës duke thënë se gjithmonë kam dëshirë të vizitoj kompanitë e ujësjellësve sepse gjithmonë kam për të mësuar diçka të re.

Ai tregoi një historik të shkurtër rreth ujësjellësit të Budapestit dhe poashtu Republikës së Hungarisë në përgjithësi.

Kryesuesi i bordit të drejtorëve të KRU ,, Prishtina ,, sh.a. Amir Gashi falënderoi  udhëheqësit e Ujësjellësit të Budapestit për vizitën që po e bëjnë në një ndër kompanitë më të mëdha të ujit në Republikën e Kosovës, duke u treguar atyre se Ujësjellësi i Prishtinës kohëve të fundit i ka bërë disa zgjidhje të mira rreth furnizimit me ujë të pijshëm dhe se fokusi ynë i së ardhmes do të jetë reduktimi i humbjeve teknike dhe komerciale të ujit.

Ai ndër të tjera tha se jemi shumë të interesuar të bashkëpunojmë me ujësjellësin e Budapestit, për gjithçka që ndërlidhet me sektorin e ujit, qoftë për punët menaxheriale, financiare si dhe çështjet teknike.

Gjatë këtij takimi / vizite u diskutua për gjendjen e përgjithshme të infrastrukturës aktuale të rrjetit të ujësjellësit, ujërave të zeza, furnizimin me ujë të pijshëm në zonën e shërbimit, investimet, planet konkrete të bashkëpunimit të fokusuara më shumë në reduktimin e humbjeve të ujit, projektet specifike zhvillimore, sfidat dhe vështirësitë me të cilat po përballet Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” dhe gjithçka që ndërlidhet me sektorin e ujit në përgjithësi.

Kryeshefi ekzekutiv Ilir Abdullahu duke i falënderuar për vizitën mysafirët nga kryeqyteti i Hungarisë, diskutoi më shumë rreth humbjeve teknike dhe komerciale të ujit duke kërkuar të dëgjojnë dhe shohin përvojat e ujësjellësit të Budapestit, të cilat do e ndihmonin dukshëm ujësjellësin e Prishtinës, në luftimin e humbjeve teknike dhe komerciale të ujit.

foto2 web

  foto3 web

fot4

Kurse ujin

Punime teknike në lagjen ,,Kalabria,, në Prishtinë

Prishtinë, 10 shtator – Kompania Rajonale e Ujësjellësit ” Prishtina ” sh.a.  njofton konsumatorët e lagjes ,, Kalabria,, në Prishtinë se, sot duke filluar nga ora 23.00 e deri në orën 06.00 të mëngjesit të ditës së nesërme , gjithsej 7 orë do të kenë ndërprerje të furnizimit me ujë të pijshëm.

Arsyeja e ndërprerjes së furnizimit me ujë në këtë lagje të kryeqytetit, janë punimet teknike në sistemin e rrjetit të ujësjellësit ( pilot projekti për reduktimin e humbjeve të ujit) ku testimi, kemi zgjedhur që të bëhet gjatë orëve të mesnatës për shkak që konsumatorët të mos e ndjejnë shumë mungesën e ujit të pijshëm.

Ky testim po realizohet me qëllim të përmirësimit të vazhdueshëm të shërbimeve të ujësjellësit të cilat u ofrohen konsumatorëve tanë.

Faleminderit për mirëkuptim!

vershime

Vërshimet në qytetin e Prishtinës pas reshjeve atmosferike dhe çështja e ujërave fekale (kanalizimeve),

Prishtinë, 2 gusht –  Linjat e Kanalizimit ( ujërat fekale) në qytetin e Prishtinës janë në shumicë linja të vjetra, të cilat janë dimensionuar dhe vendosur shumë kohë me përpara. Sistemet e kanalizimeve janë të përbashkëta ( Atmosferike dhe Fekale) dhe kjo e rëndon dukshëm gjendjen e funksionimit në rastet kur ka reshje të vrullshme apo të shumta shiu. Përderisa qyteti i Prishtinës pothuajse në çdo lagje ka pësuar ndryshime në ndërtime te larta – objekte banesore – rritje e tejskajshme e numrit të banorëve, është dashtë që Komuna e Prishtinës të intervenoj edhe në infrastrukturën ekzistuese gjë që nuk është bërë prandaj,  kjo me automatizëm ndikon në ngarkesë më të madhe shkarkuese të sistemit të kanalizimit dhe përmbytje në shumë lokacione brenda qytetit . Ujësjellësi i Prishtinës ka një buxhet të paraparë për investime ( riparim ,  puseta ,  debllokime ) në këtë sektor, gjithsesi ka edhe ekipet profesionale që merren me mirëmbajtjen e sistemeve të kanalizimeve të ujërave të ndotura fekale por assesi nuk mirëmbanë as nuk ndërton rrjeta të kanalizimeve atmosferike pasi që kjo përgjegjësi i takon vetëm Komunës. Me Komunën e Prishtinës jemi në kontakte të përditshme rreth këtyre çështjeve, konkretisht me drejtorinë për Investime Kapitale, ku në disa raste janë bashkërenduar veprimet për zgjidhje të disa rasteve më problematike. Në bazë të takimeve të fundit me përfaqësuesit e tyre, na është konfirmuar që për këtë vit, nuk kanë më shumë linja buxhetore për investime në ndërrime rrjetash të kanalizimeve por bashkërisht do të ulemi dhe do i trajtojmë projektet për vitin vijues, me qëllim që të japim një zgjidhje sa më të mirë për problemet me vërshime qe janë shpeshtuar pas reshjeve te shumta gjatë këtij muaji.

Ekipet e mirëmbajtjes së rrjetit të kanalizimit të KRU,,Prishtina,, sh.a. janë të gatshëm çdoherë që tu dalin në ndihmë qytetarëve në rastet kur kemi të bëjmë me debllokime të pusetave të ujërave fekale.

Ju ftojmë për bashkëpunim!

logokurpweb

Në departamentin për konsumatorë të KRU,,Prishtina,, sh.a. lehtësira për bashkëatdhetarët tanë në ofrimin e shërbimeve

Prishtinë, 1 gusht  – KRU ” Prishtina ” sh.a.  /  Departamenti për Konsumatorë njofton përsëri të gjithë konsumatorët në qytetin e Prishtinës se, duke filluar nga dita e data 18 korrik 2018 dhe duke vazhduar deri me 1 shtator 2018 , do e zgjasë orarin e punës në pikat e shitjes ( sportelin qëndror në KRU,,Prishtina,,sh.a. dhe të gjitha arkat në qytet) edhe për 2 orë të tjera. Kështu që orari i punës në departamentin për konsumatorë nga dita e hënë – premte do të jetë nga ora 08-18 ( gjithsej 10 orë ) , ndërsa ditën e shtunë do të punohet nga ora 09-16 ( gjithsej 7 orë).

Arsyeja e zgjatjes së orarit të punës në këtë departament është ofrimi i shërbimeve cilësore për bashkëatdhetarët tanë, derisa janë duke pushuar në Republikën e Kosovës.

Përveq pagesave që mund të bëjnë në pikat e shitjes, atyre u ofrohen edhe shërbime të tjera si, ankesa, kërkesa , lexim të ujëmatësve etj.

Diaspora përbën një element shumë të rëndësishëm në Republikën e Kosovës dhe kjo për shumë arsye, ekonomike, sociale dhe kulturore, duke u fokusuar në rolin e saj kontributdhënës që nga vitet e 60 /ta  e deri në ditët e sotme të lirisë.

Andaj, për t,iu krijuar lehtësira në kryerjen e obligimeve të tyre pikërisht në vendlindjen e tyre, ne do e zgjasim orarin e punës në pikat e shitjes ( arkave për pagesa), duke e angazhuar stafin tonë të departamentit për konsumatorë të cilët do të jenë në dispozicion 10 orë.

KRU ” Prishtina” sh.a. falënderon të gjithë konsumatorët për pagesa të shërbimeve të ujësjellësit dhe kanalizimit dhe fton secilin prej tyre që të jenë sa më të rregullt në kryerjen e obligimeve financiare, sepse vetëm në këtë mënyrë mund t,i shmangen ndëshkimeve të kompanisë, gjegjësisht shkyçjes nga shërbimet.

Faleminderit për bashkëpunim!

per web

Njoftim i rëndësishëm nga Departamenti për Konsumatorë  i KRU,,Prishtina,,sh.

Prishtinë, 30 korrik  – KRU ” Prishtina ” sh.a.  /  Departamenti për Konsumatorë njofton sërish  të gjithë konsumatorët në qytetin e Prishtinës se, duke filluar nga data 18 korrik 2018 dhe duke vazhduar deri me 1 shtator 2018 , ka zgjatur orarin e punës në pikat e shitjes edhe për 2 orë të tjera. Kështu që orari i punës në departamentin për konsumatorë nga dita e hënë-premte do të jetë nga ora 08-18 ( gjithsej 10 orë ) , ndërsa ditën e shtunë do të punohet nga ora 09-16 ( gjithsej 7 orë).

Arsyeja e zgjatjes së orarit të punës në këtë departament është ofrimi i shërbimeve cilësore për bashkëatdhetarët tanë, derisa janë duke pushuar në Republikën e Kosovës.

Diaspora përbën një element shumë të rëndësishëm në Republikën e Kosovës dhe kjo për shumë arsye, ekonomike, sociale dhe kulturore, duke u fokusuar në rolin e saj kontributdhënës që nga vitet e 60 /ta  e deri në ditët e sotme të lirisë.

Andaj, për t,iu krijuar lehtësira në kryerjen e obligimeve të tyre pikërisht në vendlindjen e tyre, ne e kemi zgjatur orarin e punës në pikat e shitjes ( arkave për pagesa), duke e angazhuar stafin tonë të departamentit për konsumatorë të cilët do të jenë në dispozicion 10 orë.

KRU ” Prishtina” sh.a. falënderon të gjithë konsumatorët për pagesa të shërbimeve të ujësjellësit dhe kanalizimit dhe fton secilin prej tyre që të jenë sa më të rregullt në kryerjen e obligimeve financiare, sepse vetëm në këtë mënyrë mund t,i shmangen ndëshkimeve të kompanisë, gjegjësisht shkyçjes nga shërbimet.

Faleminderit për bashkëpunim!

IMG-c7c2d512b43f659cd8059ca5ecaa6e60-V

Përurohet fabrika e trajtimit të ujërave të zeza në fshatin Mramor të Prishtinës,

 Prishtinë / Badoc,  17 korrik – Në fshatin Mramor të Prishtinës gjatë ditës së sotme, 17 korrik 2018, e martë është bërë inaugurimi i fabrikës së dytë për trajtimin e ujërave të zeza, në vlerë prej më shumë se 700  mijë euro.

Ky projekt është financuar nga Republika Çeke në kuadër të programit çek të bashkëpunimit dhe zhvillimit, në bashkëpunim me institucionet e Kosovës dhe është bashkëfinancuar nga Komuna e Prishtinës dhe Kompania Rajonale e Ujësjellësit “Prishtina”.

Projekti për këtë impiant është implementuar nga shoqata e kompanive profesionale nga Republika Çeke – Ircon sh.pk si udhëheqëse e konsorciumit dhe Topol Water. Partneri lokal në Kosovë ishte kompania Projekti Plus L.L.C.

Në këtë ceremoni morën pjesë, Ministri i Zhvillimit Ekonomik z. Valdrin Lluka, kryeshefi ekzekutiv i KRU,, Prishtina ,, sh.a. z. Ilir Abdullahu, drejtori i bordit të kompanisë z. Florin Dvorani, nënkryetari i Komunës së Prishtinës z. Selim Pacolli, deputeti i Kuvendit të Kosovës z. Islam Pacolli, Ambasadori i Çekisë në Kosovë z.Ivo Silhavy me bashkëpunëtorë të tjerë të Republikës Çeke, KFOR-i Italian, punonjës të KRU,,Prishtina,, sh.a., medie elektronike dhe të shkruara etj.

Kryeshefi ekzekutiv i Kompanisë Rajonale të Ujësjellësit të Prishtinës, Ilir Abdullahu, duke falënderuar shtetin çek për mbështetjen, tha se sot po inaugurohet ky impiant i cili do ofrojë siguri për liqenin e Badovcit.

“Tashmë kemi impiantin e dytë pas atij të Harilaqit, pra do jenë si impiante pioniere në impiantet që do të vijnë siç tha ministri në Kosovë, dhe unë sot jam shumë i lumtur që do ta marrim në operim këtë impiant i cili është një impiant i një teknologjie të lartë, gjithçka është në mënyrë automatike punon dhe shpresojmë që të kemi këso lloj impiante edhe në regjionet tjera”, ka deklaruar ai.

Ambasadori i Çekisë në Kosovë, Ivo Silhavy u shpreh se ky është projekt i rëndësishëm për prodhimin e ujit të pijshëm për popullin e Kosovës.

 “Për ne dhe për popullin e Kosovës është një projekt shumë i rëndësishëm në disa nivele. Para së gjithash, ky është një projekt shumë i rëndësishëm për prodhimin e ujit të pastër dhe të pijshëm për njerëzit e zakonshëm të Kosovës këtu përreth Mramorit, Graçanicës dhe Prishtinës. Natyrisht, ky nuk është projekti i parë i këtij lloji. Së bashku me Agjencinë Çeke të Zhvillimit, dhe falë mbështetjes së saj, kompanitë çeke Ircon dhe Topolater si dhe partneri Kosovar Project Plus, ndërtuan disa impiante të ngjashme të trajtimit të ujërave të ndotura”, u shpreh ambasadori çek.

Në inaugurimin e impiantit të dytë të ujërave të zeza mori pjesë edhe drejtori i Agjencisë së Zhvillimit Çek, Pavel Frelich i cili u shpreh se është i lumtur që paratë e shtetin çek po investohen në këtë projekt i cili sjell të mira për banorët e Prishtinës.

Projekti për këtë impiant është implementuar nga shoqata e kompanive profesionale nga Republika Çeke – Ircon sh.pk si udhëheqëse e konsorciumit dhe Topol Water. Partneri lokal në Kosovë ishte kompania Projekti Plus L.L.C.

me Ministri

1-inch-stainless-water-meter

1185 shkyçje individuale nga sistemi i rrjetit të ujësjellësit dhe kanalizimit ,për 6 muaj!

Prishtinë, 16 korrik  – KRU ” Prishtina ” sh.a. njofton  të gjithë konsumatorët në zonën e shërbimit, se aksioni për shkyçjen individuale të konsumatorëve borxhlinj nga shërbimet e rrjetit të ujësjellësit dhe kanalizimit është duke vazhduar me intensitet të lartë në qytete e fshatra, por me theks të veçantë në Prishtinë. Me shkyçje po përballet secili konsumatorë që ka, dy e më shumë fatura të papaguara ndaj shërbimeve të ujësjellësit dhe kanalizimit.

Ky aksion ka filluar në janar 2018 dhe si i tillë do të vazhdojë deri në dhjetor 2018.

Për 6 muaj janë realizuar gjithsej 1185 shkyçje individuale nga sistemi i rrjetit të ujësjellësit dhe kanalizimit.

Gatishmëria dhe përkushtimi maksimal i ekipeve të shkyçjes, ka bërë që konsumatorët e deritanishëm borxhlinj, të vetëdijësohen për rëndësinë e shërbimeve të ujësjellësit dhe kanalizimit.

KRU ”Prishtina” sh.a. falënderon të gjithë konsumatorët për pagesa të shërbimeve të ujësjellësit dhe kanalizimit dhe fton secilin prej tyre që të jenë sa më të rregullt në pagesa, sepse vetëm në këtë mënyrë mund t,i shmangen ndëshkimeve të kompanisë, gjegjësisht ekipeve të shkyçjes.

KRU ”Prishtina” sh.a. fton konsumatorët që;

-T’u përgjigjen pozitivisht të gjitha obligimeve financiare për shërbimet e ujësjellësit dhe kanalizimit, në mënyrë që të evitojnë shkyçjen nga shërbimet,

-Të gjithë konsumatorëve që kanë përfituar nga Ligji për Faljen e Borxheve Publike, u bëjmë thirrje që të respektojnë në përpikmëri kontratat për riprogramimin e borxhit, gjithnjë duke paguar këstet e përcaktuara sipas kontratës së nënshkruar nga të dyja palët,

-Duke filluar nga data 1 shkurt 2018, të gjithë konsumatorët që kanë përfituar nga Ligji për Faljen e Borxheve Publike dhe nuk iu janë përmbajtur Kontratës për pagesën me këste të borxhit të riprogramuar, do të iu rikthehet borxhi i falur, bazuar në Ligjin për Faljen e Borxheve Publike.