krup

Nesër do të ndërprehet furnizimi me ujë të pijshëm në disa zona të Prishtinës

Prishtinë, 22 qershor – Kompania Rajonale e Ujësjellësit ” Prishtina ” sh.a.  njofton konsumatorët e rrugës “ Luan Haradinaj “ , konsumatorët e lagjes” Pejton”,”Dardania”, “Lakrishte”,”Kalabria” se, gjatë ditës së nesërme, 23 qershor 2018 e shtunë, duke filluar nga ora 09:00 – 17:00 , gjithsej 8 orë, do të kenë mungësë të furnizimit me ujë të pijshëm.

Arsyeja e ndërprerjes së furnizimit me ujë janë punimet teknike, gjegjësisht mundësimi i instalimit të pusetave zonale në kuadër të projekteve investive të KRU”Prishtina” sh.a., puseta që do të instalohen te Stacioni i Policisë në Qendër të Prishtinës dhe te Pallati i Rinisë dhe Sporteve.

Me këtë rast, përveq zonave të lartëcekura, mungesën e ujit të pijshëm do e ndjejnë edhe konsumatorët te Qendra e Regjistrimit Civil.

Këto punime teknike po realizohen me qëllim të përmirësimit të vazhdueshëm të infrastrukturës së  rrjetit të ujësjellësit dhe kanalizimit.

Faleminderit për mirëkuptim!

qkuk

QKUK-së i kthehet furnizimi me ujë të pijshëm

Prishtinë 20 qershor – Është kthyer furnizimi me ujë të pijshëm për QKUK duke futur në funksion zgjidhjen alternative të furnizimit.Ekipet janë duke vazhduar në sanimin e tubacionit kryesor që bënë furnizimin me ujë të pijes nga Fabrika e Badovcit, në të njejtën kohë është duke u sanuar edhe tubi kryesor që furnizon Dardaninë dhe një pjesë të qendrës së qytetit si dhe është duke u punuar edhe në gypin kryesor që furnizon Fushë Kosoven.Lusim konsumatorët që të na mirëkuptojnë dhe ne do të mundohemi që sa më shpejt të kthejmë furnizimin me uje të pijes edhe pse ndërhyrjet janë teknikisht të veshtira për t’u sanuar shpejt…ne do të ju mbajmë të informuar lidhur me progresin e punimeve.

Komuna-e-Prishtines

Komuna e Prishtinës me borxhe të mëdha ndaj shërbimeve të ujësjellësit dhe kanalizimit,

 

      Prishtinë, 19 qershor – Kompania Rajonale e Ujësjellësit ” Prishtina ” sh.a.  njofton opinionin e gjerë publik se, borxhi ndaj shërbimeve të ujësjellësit dhe kanalizimit arrinë shumën prej mbi 50 milion euro.

KRU ” Prishtina ” sh.a. apelon te të gjithë konsumatorët që t’i kryejnë obligimet financiare ndaj kompanisë (marrjen e shërbimeve/ ujë të pijshëm dhe largimin e ujërave të ndotura), në të kundërtën do të shkyçen nga të gjitha shërbimet dhe lëndët e tyre do të dërgohen te Përmbaruesit Privat.

Njëkohësisht, falënderojmë të gjithë konsumatorët që janë pagues të rregullt ndaj shërbimeve të KRU”Prishtina” sh.a.

Ky apel për pagesa të shërbimeve të ujësjellësit dhe kanalizimit, përveq konsumatorit shtëpiak / amvisëri vlenë edhe për Institucione/ konsumatorin komercial, me theks të veqantë për Komunën e Prishtinës.

Komuna e Prishtinës ka borxhe të mëdha ndaj shërbimeve të ujësjellësit dhe kanalizimit, përfshirë shkollat fillore, të mesme, qerdhet / kopshtet publike dhe poashtu edhe vetë Kuvendi Komunal.

Nëse deri ditën e premte, 22 qershor 2018, nuk fillojnë të lëvizin me pagesat e tyre ndaj shërbimeve të ujësjellësit dhe kanalizimit dhe nëse nuk i sanojnë rrjedhjet e brendshme në ndërtesa kolektive ( ngase është obligim i tyre Ligjor), atëherë ne detyrohemi që t’i shkyçim në tërësi  nga sistemi i furnizimit me ujë të pijshëm.

Faleminderit për mirëkuptim!

Për çfarëdo paqartësie eventuale lidhur me njoftimin në fjalë, ju lutem kontaktoni Menaxherin e Departamentit për Konsumatorë në KRU ” Prishtina ” sh.a. z. Kapllan Parduzi, në numrin e telefonit   044/ 26 26 26.

Shkolla e Mesme 2018

Shkollat Fillore 2018

Qerdhet e Fëmijeve 2018

Kuvendi komunal-Prishtinë2018

Të nderuar, bashkëngjitur gjeni të gjitha listat me emra dhe borxhe të specifikuara në detaje.

Kurse ujin

Punime teknike në rrugën ,, Fehmi Agani ,, në Prishtinë, 

Prishtinë, 7 qershor – Kompania Rajonale e Ujësjellësit ” Prishtina ” sh.a.  njofton konsumatorët e rrugës ,, Fehmi Agani ,, në Prishtinë se, gjatë ditës së nesërme, 8 qershor 2018 e premte, duke filluar nga ora 08 – 16 , gjithsej 8 orë, do të ndërprehet furnizimi me ujë të pijshëm.

Arsyeja e ndërprerjes së furnizimit me ujë , janë punimet teknike në sistemin e ujësjellësit dhe kanalizimit nga ana e Komunës së Prishtinës, gjegjësisht realizimi i kyçjes së tubit të ri dhe largimi i të vjetrit. Këto punime teknike po realizohen, me qëllim të përmirësimit të infrastrukturës së  ujësjellësit dhe kanalizimit.

Faleminderit për mirëkuptim!

 

nderpre uji

174 shkyçje individuale në muajin maj 2018!

Prishtinë, 1 qershor  – KRU ” Prishtina ” sh.a. njofton  të gjithë konsumatorët në zonën e shërbimit, se aksioni për shkyçjen individuale të konsumatorëve borxhlinj nga shërbimet e ujësjellësit dhe kanalizimit është duke vazhduar me intensitet të lartë në qytete e fshatra, por me theks të veçantë në Prishtinë. Me shkyçje po përballet secili konsumatorë që ka, dy e më shumë fatura të papaguara ndaj shërbimeve të ujësjellësit dhe kanalizimit.

Vetëm në muajin maj 2018 janë realizuar 174 shkyçje individuale, ku 11 prej tyre janë shkyçë për shkak të zbulimit të kyçjeve ilegale të tyre nga ana e inspektorëve tanë, 163 janë shkyçje individuale për shkak të mospagesave të shërbimeve të ujësjellësit dhe kanalizimit, ndërsa nga gjithsej 174 shkyçje, 54 prej tyre janë rikyçë, pasi që kanë paguar obligimet e tyre ndaj shërbimeve tona.

Aksioni do të vazhdojë deri në fund të vitit 2018.

Gatishmëria dhe përkushtimi maksimal i ekipeve të shkyçjes, ka bërë që konsumatorët e deritanishëm borxhlinj, të vetëdijësohen për rëndësinë e shërbimeve të ujësjellësit dhe kanalizimit.

KRU ”Prishtina” sh.a. falënderon të gjithë konsumatorët për pagesa të shërbimeve të ujësjellësit dhe kanalizimit dhe fton secilin prej tyre që, të jenë sa më të rregullt në përmbushjen e obligimeve, sepse vetëm në këtë mënyrë mund ti shmangen ndëshkimeve të kompanisë, gjegjësisht ekipeve të shkyçjes.

Njoftim lidhur me faturimin e konsumatorëve në ndërtesa të banimit kolektiv në rastet me ujëmatës të përbashkët!

Kompania Rajonale e Ujësjellësit “ Prishtina ” sh.a. njofton të gjithë konsumatorët  në zonën e shërbimit, ata të cilët jetojnë në ndërtesa kolektive, në rastet me ujëmatës të përbashkët se, faturimi i ujit të shpenzuar do të bëhet në bazë të Rregullorës Nr.02/2016 mbi Standardet Minimale të Shërbimeve të Ujit në Kosovë dhe atë në bazë të Nenit 37.

 Faturimi do të bëhet në këto mënyra:

 1. Në ndërtesat e banimit kolektiv në të cilat banojnë dy (2) e më tepër konsumatorë, ku faturimi bëhet në bazë të leximit të konsumuar të ujëmatësit kryesor (të përbashkët), faturimi për ujin e shpenzuar/konsumuar bëhet si vijon.

1.1.Në bazë të leximit të ujëmatësit individual, në ato raste kur ekziston ujëmatësi individual,

1.2.Deri në vendosjen e ujëmatësve individual (sipas paragrafit 2 të këtij Neni), në      rastet kur konsumi matet përmes ujëmatësit të përbashkët, apo kur teknikisht nuk është e mundur realizimi i ndarjes së lidhjes në mes të prnave të së njejtës ndërtesë me qëllim të zbatimit të paragrafit 3 të këtij Neni, atëherë konsumimi i përbashkët (sasia e ujit matur me m3) i ndahet secilës pronë (konsumator) në bazë të:

1.2.1. Opsioni i parë: mumrit të anëtarëve të bashkësisë familjare, tӕ dëshmuar përmes ; listës të proceduar nga përfaqësuesi i ndërtesës kolektive, në pajtim me Ligjin për shfrytëzimin, administrimin dhe mirëmbajtjen e ndërtesës në bashkëpronësi. Lista konsiderohet valide kur është e nënshkruar nga të gjithë konsumatorët e ndërtesës së banimit kolektiv. Lista e tillë mund të përditësohet varësisht nga risitë në bazë të kërkesës së konsumatorëve dhe ofruesit të shërbimeve.

1.2.1.1. Përveq kontratës së shërbimit, Ofruesi i shërbimeve me këtë kategori të konsumatorëve duhet të nënshkruaj edhe marrëveshjen e pajtueshmërisë me këtë formë të faturimit.

Në rastet e pamundësisë së zbatimit të këtij pararafi, faturimi do të bëhet sipas paragrafit 1.2.2. të këtij Neni.

1.2.2. Opsioni alternativ: numrit të banorëve të planifikuar për sipërfaqe të pronës ( sipas standardeve të dimensionimit të hapësirës së banimit) dhe në këtë rast ndiqen këto hapa:

1.2.2.1. Përcaktohet numri i banorëve për pronë ( hapësirën banuese) në bazë të m2 të sipërfaqes së pronës. Hapësira e planifikuar sipas standardeve fillon nga 40 m2 për 1(një) banorë dhe shtohet 1 (një) banorë për çdo 12 m2.

1.2.2.2. Përcaktohet numri i përgjithshëm i banorëve për të gjithë objektin;

1.2.2.3. Llogaritet konsumi për 1 banor (m3) ( sasia e ujit të matur (m3) në ujëmatësin e përbashkët ndahet / pjesëtohet për numrin e përgjithshëm të banorëve);

1.2.2.4. Përllogaritja e faturimit bëhet duke marrë për bazë: numri i banorëve për pronë x konsumimi i llogaritur për banorë (m3) x tarifa për kategorinë përkatëse, gjegjësisht konsumatorët shtëpiak ngarkohen me tarifë shëpiake, ndërsa ata komercial dhe industrial me tarifë joshtëpiake.

Në bazë të Rregullorës Nr.02/2016 të ARRU-së iu vëjmë në dijeni se çdo konsumator shtëpiak, komercial e industrial i ujit të pijshëm është i obliguar që deri më datë 20 korrik 2018 të vendosë ujëmatësin individual dhe në pamundësi teknike të vendosjes, duhet përmbajtur paragrafeve të cekura më lartë.

baner-4

Kurseni ujin e pijshëm, shfrytëzojeni racionalisht!

Prishtinë , 30 maj  – Kompania Rajonale e Ujësjellësit ,, Prishtina ,, sh.a. njofton sërish të gjithë konsumatorët në zonën e shërbimit se, liqenet akumuluese Batllava dhe Badoci kanë shënuar ngritje të konsiderueshme, sa që shumë shpejtë arritën edhe kuotën maksimale.

Ndërtimi i fabrikës së përpunimit të ujit në “Shkabaj” me kapacitet prodhues 700 l/s dhe ngritja maksimale e ujit në liqenet akumuluese e ndihmuan KRU”Prishtina” sh.a., që t’i furnizojë me ujë të pijshëm konsumatorët e kryeqytetit  dhe  shtatë komunat e tjera, duke i eliminuar tërësisht reduktimet e ujit gjatë ditës dhe natës.

Ua kujtojmë edhe njëherë se, jemi duke hyrë në sezonin e verës dhe menjëherë kanë filluar të rriten kërkesat për ujë të pijshëm në zonën e shërbimit.

Lagjet e kryeqytetit që kanë filluar të ndjejnë mungesën e ujit të pijshëm janë: Lagjja”Nic”, Lagjja “Qëndresa”, Lagjja”Sofalia”, pika të larta të fshatit Hajvali ( zonat që furnizohen me ujë nga sistemi i Badocit).

Kapacitetet momentale prodhuese janë maksimale, shpërndarja e ujit nga ana jonë po bëhet në mënyrë të barabartë, por ka keqpërdorim të ujit nga persona të pandërgjegjshëm.

Apelojmë sërish te Inspekcioni i Kuvendit Komunal të Prishtinës, përfshirë edhe inspekcionet e komunave të tjera në zonën e shërbimit, që të veprojnë si viteve paraprake, nxjerrjen e një urdhërese administrative për parandalimin e keqpërdorimit të ujit të pijshëm, në të cilën urdhëresë do të përcaktoheshin edhe gjobat për personat fizik dhe juridik që zihen në flagrancë duke e keqpërdorë ujin.

Ujë për pije, higjienë dhe nevoja të tjera elementare ka mjaftueshëm, por assesi për destinime tjera të paarsyeshme.

Shpenzimi racional i ujit të pijshëm në këtë periudhë është mëse i domosdoshëm.

Uji sot nuk duhet të shfrytëzohet në mënyrë të pakontrolluar, me ç’rast mund t’i zvogëlojmë rezervat e ujit të pijshëm, por ai duhet kursyer pikë për pikë!

Hapat që ne ndërmarrim sot për kursim të ujit, janë të një rëndësie jetike për ne dhe fëmijët tanë.

Cfarë mund të bëjë secili prej nesh, për të ndaluar keqpërdorimin e ujit?

 • Mos lejoni të rrjedhë ujë kot nga rubineti juaj,
 • Mos përdorni ujin e pijshëm për të larë veturat,
 • Mos përdorni ujin e pijshëm për ndërtime në qytet,
 • Mos pastroni trotuaret me ujin e pijshëm,
 • Mos harroni t’i mbyllni çezmat tuaja, pasi lani dhëmbët,
 • Mos vadisni  lulet, kopshtet dhe arat,
 • Paguani rregullisht ujin që konsumoni,
 • Mos lejoni ndërhyrjet pa leje në rrjetin e ujësjellësit,
 • Të gjithë jemi përdorues të ujit, prandaj ne jemi edhe përgjegjës për t’a shfrytëzuar atë në mënyrë të drejtë.
 • Ujin mund t’a zëvendësojë vetëm uji, andaj kurseje atë.
qeshme

Fshati Orllan do të ketë çasje në sistemin e furnizimit me ujë të pijshëm, duke filluar nga viti 2019,

Podujevë, 22 maj – Kompania Rajonale e Ujësjellësit ,,Prishtina,, sh.a. gjatë ditës së sotme, përmes  kryeshefit ekzekutiv Ilir Abdullahu vizitoi Komunën e Podujevës, kryetarin Agim Veliu.

Qëllimi i kësaj vizite ishte nënshkrimi i marrëveshjes së bashkëpunimit për hartimin e Projektit Zbatues për furnizim me ujë të pijshëm të fshatit Orllan.

Ua kujtojmë se, më 6 prill 2018 në fshatin Orllan ishte organizuar një tryezë nga Organizata Jo qeveritare “ Sundimi i Demokracisë në Kosovë” në të cilën morën pjesë KRU ”Prishtina”sh.a., Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinorë, zyrtarë të Komunës së Podujevës, deputetë të Kuvendit të Republikës së Kosovës dhe qytetarë të shumtë të këtij fshati.

Tema që u diskutua në këtë tryezë kishte të bënte pikërisht me këtë fshat, çasjen në sistemin e furnizimit me ujë të pijshëm. Projekti  pritet të realizohet në bashkëpunim me Komunën e Podujevës dhe Kompanisë Rajonale të Ujësjellësit ,, Prishtina,, sh.a. .

Kryeshefi ekzekutiv i KRU “Prishtina” Ilir Abdullahu, e kishte quajtur një hap të mirë dhe shumë të rëndësishëm lajmin, se po i japin një rrugëzgjidhje problemit me furnizim me ujë të pijshëm për banorët e fshatit Orllan. Megjithatë, sipas tij, projekti nuk është aspak i lehtë për t’u ekzekutuar.

“Është një lajm i mirë se këtij fshati po i kthehet jeta dhe banorët nuk duhet të shpërngulen. Edhe unë mendoj se ky projekt duhet të përfundojë në vitin 2019…Zgjidhja më e mirë do të jetë nëse projekti bëhet në pjesën e sipërme të kodrave dhe t’i ikim rrugës gjarpërore”, kishte thënë kryeshefi Abdullahu.

Dhe pas një muaj e gjysmë, sot në Komunën e Podujevës u nënshkrua marrëveshja në mes të të dyja palëve.

Në bazë të marrëveshjes së nënshkruar, KRU ”Prishtina” sh.a. me stafin e saj harton projektin ideor duke caktuar saktë, pikat e kyçjes në furnizim, kthinën për stacion pompimi dhe lokacionin për rezervuarin kryesor. Poashtu , kjo kompani do të caktojë një zyrtar për komisionin e vlerësimit të ofertave dhe vlerësimit të projektit dhe do të zhvillojë kontrollë të projektit gjithnjë në harmonizim me zyrtarë komunalë.

Ndërsa, Komuna e Podujevës në bazë të kësaj marrëveshje siguron zotimin e mjeteve financiare në shumë prej 22 mijë euro për hartimin e projektit zbatues si dhe kryen procesin e tenderimit dhe cakton komisionin e hapjes dhe vlerësimit të tenderit.

Ky projekt do të financohet nga Komuna e Podujevës, KRU”Prishtina” sh.a. dhe Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinorë.

 

Leshimi i gypit te ujit nga liqeni i Ujemanit

Konsumatorëve të fshatit Makovc dhe Llukar u rikthehet furnizimi me ujë të pijshëm

Prishtinë, 18 maj  – KRU ” Prishtina ” sh.a. njofton të gjithë konsumatorët e fshatit Makovc dhe Llukar, se gjatë ditës së sotme, ekipet e mirëmbajtjes së rrjetit të ujit do ua sanojnë dëmtimin e gypit dhe rregullimin e valvulës, pavarësisht që ka qenë përgjegjësi e vet konsumatorëve që të merren me rregullimin e kësaj gjendje

KRU,,Prishtina,, sh.a. po e bën këtë për hir të muajit të shenjtë të Ramazanit

Konsumatorët e fshatit Makovc dhe Llukar janë ballafaquar me mungesë të ujit të pijshëm qe afër dy muaj, jo për shkak të shkyçjes nga sistemi i rrjetit të ujësjellësit për shkak të mospagesës së shërbimeve, por për shkak të dëmtimit të valvulës dhe gypit kryesor.

Dëmtimi është shkaktuar nga persona të pandërgjegjshëm, ku si pasojë ka pasë rrjedhje të konsiderueshme të ujit të pijshëm, me çrast kemi qenë të detyruar të ndërpresim furnizimin me ujë për konsumatorët e fshatrave në fjalë.

KRU ”Prishtina” sh.a. është duke i përmirësuar shërbimet për ujësjellës  dhe kanalizim dhe u bën thirrje të gjithë konsumatorëve përfshirë edhe konsumatorët e fshatit Makovc dhe Llukar, që:

– Tu përgjigjen pozitivisht të gjitha obligimeve financiare për shërbimet e ujësjellësit dhe kanalizimit, në mënyrë që të evitojnë shkyçjen nga shërbimet, sepse ato po bëhen më intensive çdo ditë e më shumë, dhe secili konsumatorë individualisht obligohet të nënshkruajë kontratë për shërbimet me ujësjellësin e Prishtinës, në të kundërtën, Ligji nuk i njeh si konsumatorë.

– Të gjithë konsumatorëve që kanë përfituar nga Ligji për Faljen e Borxheve Publike, u bëjmë thirrje që të respektojnë në përpikmëri kontratat për riprogramimin e borxhit, gjithnjë duke paguar këstet e përcaktuara sipas kontratës së nënshkruar nga të dyja palët, si dhe faturat mujore.

– Duke filluar nga data 1 shkurt 2018, të gjithë konsumatorët që kanë përfituar nga Ligji për Faljen e Borxheve Publike dhe nuk iu janë përmbajtur Kontratës për pagesën me këste të borxhit të riprogramuar, do të iu rikthehet borxhi i falur, bazuar në Ligjin për Faljen e Borxheve Publike, sepse është detyrim Ligjor.

– KRU”Prishtina” sh.a. do t’i intensifikon aktivitetet që, borxhet e prapambetura të arkëtohen përmes Përmbaruesve Privat.

foto per web

Prezantim për sjelljen e konsumatorit nga prof. Sebastian Tonke, Universiteti i Këlnit / Gjermani,

Prishtinë ,  15  maj   –  Gjatë ditës së sotme, në Kompaninë Rajonale të Ujësjellësit “ Prishtina ” sh.a, u mbajt Punëtori / Workshop,  në të cilën u prezantuan gjetjet e studimit nga Prof. i Universitetit të Këlnit z. Sebastian Tonke, i cili ka hulumtuar sjelljet e konsumatorit dhe paraqiti konkretisht rezultatet e dala nga ky studim, me qëllim rritjen e shkallës së arkëtimit për Ujësjellësin e Prishtinës. ,

Në këtë Punëtori morën pjesë përfaqësues nga Banka Gjermane për Zhvillim KfW, përfaqësues të Komisionit Evropian, përfaqësues të GIZ-it, zyrtarë nga ARRU si dhe zyrtarë të lartë të KRU,, Prishtina ,, sh.a..

Prezantimi i hulumtuar nga Profesori i Universitetit të Këlnit z. Tonke, është financuar nga Qeveria Gjermane përmes Bankës Gjermane për Zhvillim, KfW.

Ky hulumtim me gjetjet e tij është treguar i suksesshëm dhe do të shërbejë si udhëzues edhe në të ardhmen, si një ndër metodat për shtytje të konsumatorit që të paguajë faturat për shërbime të ujësjellësit dhe kanalizimit.